Ar scor nó aosta


Print page

Pinsean Stáit (Eatramhach)

Is é is Pinsean Stáit (Eatramhach) ann ná íocaíocht árachais shóisialaigh a dhéantar le daoine a shlánaíonn 65 bliana d’aois, atá ar scor agus a chomhlíonann coinníollacha árachais shóisialaigh áirithe. Ní íoctar Pinsean Stáit (Eatramhach) a thuilleadh más rud é go slánaíonn duine 65 bliana d’aois ar 1 Eanáir 2014 nó ina dhiaidh sin. Ní dhéantar tástáil acmhainne ar an bpinsean (ráta pearsanta) ná ní théann aon ioncam eile atá agat mar phinsean gairme i bhfeidhm ar an bpinsean. Tá an pinsean seo incháinithe ach ní móide go n-íocfaidh tú cáin má tá tú gan aon ioncam eile. Thugtaí Pinsean Scoir ar Phinsean Stáit (Eatramhach) roimhe seo.

Pinsean Stáit (Ranníocach)

Is é is Pinsean Stáit (Ranníocach) ann ná íocaíocht árachais shóisialaigh a dhéantar le daoine atá 66 bliana d’aois nó os a chionn sin a chomhlíonann coinníollacha ranníocaíochta árachais shóisialaigh áirithe. Ní dhéantar tástáil acmhainne ar an bpinsean (ráta pearsanta) ná ní théann aon ioncam eile atá agat mar phinsean gairme i bhfeidhm ar an bpinsean. Tá an pinsean seo incháinithe ach ní móide go n-íocfaidh tú cáin má tá tú gan aon ioncam eile. Thugtaí Pinsean Ranníocach Seanaoise ar Phinsean Stáit (Ranníocach) roimhe seo.

Conas Pinsean de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) a éileamh ó thír eile de Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa (LEE)

Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)

Is é is Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) ann ná íocaíocht faoi réir tástála acmhainne do dhaoine atá 66 bliana d’aois nó os a chionn sin nach gcáilíonn do Phinsean Stáit (Ranníocach) ar bhonn a dtaifid árachais shóisialaigh. Tá an pinsean seo incháinithe ach ní móide go n-íocfaidh tú cáin má tá tú gan aon ioncam eile. Thugtaí Pinsean Neamh-Ranníocach Seanaoise ar Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) roimhe seo.

Cúramaithe Baile

Féadann bearnaí ina dtaifid árachais a bheith ag daoine a fhágann an líon luchta oibre ar feadh tréimhsí a chaitear ar an gcúram, bearnaí a fhéadann dul i bhfeidhm ar a dteidlíocht ar Phinsean Stáit (Ranníocach) nuair a shlánaíonn siad 66 bliana d’aois. Ceadaíonn an Scéim um Chúramaí Baile, a tugadh isteach in Aibreán 1994, tréimhsí a chaitear ar chúram lánaimseartha a chur ar fáil do leanaí atá suas le 12 bhliain d’aois nó do dhuine éagumasach, a bheith curtha san áireamh chun críocha pinsin. Ní chuireann an Scéim íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar fáil le linn do dhuine a bheith i mbun na cúramaíochta baile.

Liúntas Réamhscoir

Is éard atá sa Liúntas Réamhscoir ná liúntas do dhaoine in Éirinn atá 55 bliana d’aois agus os a chionn sin a bhfuil an líon saothair fágtha acu. Tá sé faoi réir tástála acmhainne agus níl ort síniú a dhéanamh a thuilleadh toisc nach gá duit a bheith ar fáil chun oibre. Ón 4 Iúil 2007, ní ghlactar le haon iarratas nua ar Liúntas Réamhscoir. Má bhí Liúntas Réamhscoir á fháil agat roimh an 4 Iúil 2007, áfach, ní théann sé seo i bhfeidhm ort agus is féidir leat leanúint den liúntas a fháil.

Sochair don Líon Tí

Cuirfear deireadh leis an liúntas gutháin le héifeacht ón 01/01/14, - chun teacht ar cheisteanna coitianta maidir le hathruithe ar an liúntas seo, cliceáil anseo, le do thoil.

Tá Pacáiste na Sochar don Líon Tí comhdhéanta de dhá liúntas, Liúntas Leictreachais nó Gáis, agus Saorcheadúnas Teilifíse. Tugann na liúntais seo ranníocaíochtaí i leith do bhillí leictreachais nó do bhillí gáis aiceanta nó i dtaca le hathlán gáis bhuidéalaithe agus clúdaítear costas do Cheadúnais Teilifíse gach bliain. Cuirtear na liúntais chun sochair duit go díreach ar do bhillí, i gcás inar cuí sin. Tá an pacáiste ar fáil do dhaoine atá os cionn 70 bliain d’aois atá ina gcónaí sa Stát agus freisin i ndálaí áirithe do dhaoine atá faoi bhun 70 bliain d’aois atá ina gcónaí sa Stát. Ní ceadmhach ach do dhuine amháin i líon tí cáiliú don phacáiste aon tráth áirithe.

 

Last modified:15/09/2014
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img