Chúramaí Baile


Print page

Eolas

Is scéim í an Scéim um Chúramaí Baile a dhéanann éascaíocht do dhéantóir baile cáiliú don Phinsean Stáit (Ranníocach).

Faoin Scéim um Chúramaí Baile (a thugadh isteach ó 6 Aibreán 1994) is déantóir baile é ná fear nó bean a thugann aire lánaimseartha do leanbh faoi aois 12 bliain nó leanbh/duine fásta éagumasach aois 12 bliain nó os a chionn.

Rialacha

Déantar neamhaird ar aon bhliain a chaith tú sa bhaile agus do mheánranníocaíochtaí in aghaidh na bliana á oibriú amach do Phinsean Stáit (Ranníocaíocht). Chun a bheith incháilithe don Scéim um Chúramaí Baile, caithfidh:

  • Tú a bheith i do chónaí sa Stát go buan (seachas i gcásanna a bhaineann le forálacha rialacháin AE nó oibrithe sannta)
  • Tú a bheith faoi 66 bliain d'aois
  • Go raibh tú i bhfostaíocht/féin-fhostaithe inárachais (i.e., caithfidh tú a bheith faoi árachas ar nó tar éis aois 16 agus roimh aois 56 bliain)
  • Tú gan a bheith gafa le fostaíocht lánaimseartha, tá cead agat áfach oibriú agus níos lú ná 38 euro sa tseachtain a shaothrú
  • Tú a bheith ag tabhairt cúraim do leanbh faoi 12 bliana d'aois nó duine éagumasach ar bhonn lánaimseartha.

Roimh an 26 Deireadh Fómhair 2000, ní mór go raibh cónaí ort freisin leis an duine atá faoi do chúram. Ón 26 Deireadh Fómhair 2000, mura bhfuil cónaí ort leis an duine sin:

  • Caithfidh córas díreach cumarsáide a bheith idir do theach agus an duine atá faoi do chúram, mar shampla trí theileafón nó córas aláraim agus
  • Ní féidir leis an duine atá faoi do chúram cúram agus aird lánaimseartha a bheith acu cheana féin ó dhuine ar bith eile ina dteach féin.

Caithfidh an duine a bhfuil an cúram dhá fháil aige/aici a bheith chomh míchumasach nó éagumasach agus go dteastaíonn:

  • Maoirseacht leanúnach chun contúirt a sheachaint dó nó di féin

  • Maoirseacht leanúnach agus cúnamh rialta tríd an lá maidir lena mbaineann dá c(h)uid gnáth riachtanais phearsanta.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbreathnaítear ar níos mó ná duine amháin mar Chúramaí baile ag am ar bith. Má stopadh tú ag obair mar Chúramaí Baile agus má ghlacann do chéile/páirtnéir sibhialta dualgais na gcúraimí baile orthu féin, ba chóir duit fógra a thabhairt don Roinn láithreach chun cinntiú nach gcailltear teidlíochtaí ar bith faoin scéim do Chúramaí Baile.

Blianta cúramaíochta baile

Is bliain í an bhliain cúramaíochta baile ina bhfuil tú amuigh as an bhfórsa-oibre ar feadh na bliana ranníocaíochta iomláin.

Is féidir neamhaird a dhéanamh ar 20 bliain ar a mhéid caite mar chúramaí baile maidir le Pinsean Stáit (Ranníocach).

Creidmheasanna cúramaíochta baile

Tugtar creidmheasanna cúramaíochta baile suas go deireadh na bliana ranníocaíochta inár thosaigh duine a bheith ina chúramaí baile. Má éiríonn duine as a bheith ina c(h)úramaí baile le linn na bliana ranníocaíochta, déantar creidmheasanna cúramaíochta baile a thabhairt suas go dtí an dáta sin.

Conas iarratas a dhéanamh

Clárú mar Chúramaí Baile

Ba chóir duit clárú roimh dheireadh na bliana ranníocaíochta tar éis na bliana inár thosaigh tú a bheith i do chúramaí baile, m.sh., má thosaigh tú mar chúramaí baile sa tréimhse í 2013, ba chóir duit clárú roimh an 31 Nollaig 2014.

Líonadh amach fhoirm chlárúcháin HM1 (pdf).

Ná gá duit clárú má tá:

Níl gá duit clárú mar caithfear le d'éileamh ar Shochar Linbh, ar Liúntas Cúramóra, ar Shochar Cúramóra nó ar Dheontas Cúraim Faoisimh mar iarratas ar d'ainm a chlárú mar Chúramaí Baile.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Rannóg Lucht Cúramaíochta Baile

Department of Social Protection
Bóthar Mhic Artúir
Bun Crannacha
Dún na nGall
Éire

Teil:(01) 471 5898
Lóghlao:1890 690 690
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie


Last modified:27/02/2014
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img