Conas Pinsean de chuid an AE a �ileamh � th�r eile sa Limist�ar Eorpach Eacnama�och


Print page

Information

�oca�ocht bhreise do dhaoine a fhaigheann pinsin leasa sh�isialaigh agus a ch�na�onn ina n-aonair � an M�ad� do Mhaireacht�il Aonair.


Rules

M� t� t� 66 n� �s a chionn agus i do ch�na� i d'aonar, beidh t� i dteideal �oca�ochta breise m� fhaigheann t� ceann amh�in de na h�oca�ochta� seo a leanas

Beidh t� i dteideal na h�oca�ochta seo freisin m� t� t� faoi bhun 66, i do ch�na� leat f�in agus ag f�il aon cheann de na h�oca�ochta� seo a leanas: Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte, Forl�onadh �agumais n� Pinsean na nDall.

Maireacht�il aonair

Chun an m�ad� a fh�il i d��oca�ocht n� m�r duit a bheith i do ch�na� asat f�in i gc�na�. Mar sin f�in, t� eisceachta� �irithe ann:

M� t� t� i do ch�na� i s�neadh a cuireadh le teach ball den teaghlach, mar shampla, in aras�n mam�, is f�idir an m�ad� seo a fh�il m�s f�idir leat a thaispe�int go bhfuil �iseanna agat san aras�n b�ile a r�iteach agus a bheith ag ith i d'aonar. N� mor duit freisin seomra� su�/b�ile agus seomra codalta de do chuid f�in a bheith agat.

Is f�idir an m�ad� seo a �oc freisin sa ch�s go bhfuil cara n� gaol ag fanacht leis an t� at� sean n� faoi mh�chumas san o�che amh�in ar mhaithe le c�rsa� s�bh�ltachta, an fhad agus nach bhfuil an cara n� gaol sin ag �oc tada leis an teach a choth�.

Is f�idir an m�ad� a �oc freisin le duine a ch�na�onn leis/l�i f�in i rith an lae ach a fhanann le gaolta n� le cairde san o�che. M� bh�onn an duine ina c(h)�na� leis/l�i f�in i rith na seachtaine agus m� thagann gaol le fanacht ag deireadh na seachtaine n� chuireann s� isteach ar an li�ntas an fhad agus go bhfuil seoladh buan ag an ngaol in �it eile.

D'fh�adfadh s� go mbeadh daoine a ch�na�onn i l�ist�n cosanta i dteideal an m�ad� m� t� siad ina gc�na� go neamhspl�ach taobh istigh den l�ist�n sin.

C�ileoidh t� freisin m� ch�na�onn t� asat f�in ach go mb�onn daoine ag fanacht agat scait� a �ocann as an l�ist�n (mar shampla, le linn f�ile �iti�la). M� t� seirbh�s leaba agus bricfeasta agat, �fach (fi� amh�in ar feadh cuid den bhliain), n� ch�ileoidh t�.

B�fh�idir go gc�ileoidh daoine a ch�na�onn i gc�ir�ocht dh�deanach m� bhreathna�tear orthu mar dhaoine at� ina gc�na� go neamhsple�ch laistigh den institi�id. Cuireann an Roinn Coimirce S�isiala� liosta ar f�il de bhr�nna/bailte ina bhfuil M�ad� do Mhaireacht�il Aonair in�octha. N� ch�ileoidh t� m� roinneann t� c�ir�ocht suanleasa le daoine eile, n� m� t� maoirsi� n� c�ram altranais l� agus o�che agat.

N� ch�ileoidh daoine a ch�na�onn i dtithe altranais os rud � nach f�idir f�achaint orthu mar dhaoine a ch�na�onn astu f�in go hioml�n n� den chuid is m�.


Rata�

Sea iad na r�ta� �oca�ochta seachtaini�il at� ann faoi l�thair n�:

M�ad� do Mhaireacht�il Aonair �7.70

Conas iarratas a dh�anamh

Ba cheart an fhoirm iarratais (pdf) a chomhl�on chun iarratas a dh�anamh agus � a sheol chuig an rann�g sa Roinn Coimirce S�isala� a �ocann do phr�omhphinsean n� sochar.

Beidh d�oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh �balta aon cheisteanna at� agat faoin m�ad� maireacht�la aonair a fhreagairt agus is f�idir leo cabhr� leat d�fhoirm a chomhl�n�.Last modified:28/06/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img