Cúramóirí


Print page

Liúntas Cúramóra

Íocaíocht faoi réir tástáil maoine is ea an Liúntas Cúramóra, agus íoctar é le cúramóirí a thugann aire do dhaoine áirithe a bhfuil cúram agus aird lánaimseartha at teastáil uathu. Má tá tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh eile agus cúram agus aire lánaimseartha á thabhairt agat, d'fhéadfá cáiliú do ráta laghdaithe den liúntas cúramóra in éineacht le do ghnáthíocaíocht

Roinnt an Chúraim

Ón 14 Márta 2005, ceadaítear do bheirt a roinneann an cúram ar bhonn páirtaimseartha i bpátrún socraithe liúntas a fháil faoi scéim na gcúramóirí.

 

Sochar Cúramóra

 

Íocaíocht is ea Sochar Cúramóra a íoctar le daoine a bhfuil ranníocaíochtaí leasa shóisialaigh íoctha acu agus a d'fhág a bpost le deireanas chun aire agus cúram lánaimseartha a thabhairt do dhuine a bhfuil gá aige leis. Féadann tú sochar cúramóra a fháil go ceann dhá bhliain ar a mhéad i gcás gach duine a dtugann tú aire dóibh. D'fhéadfá a bheith i dteideal saoire cúramóra

 

Deontas Cúraim Faoisimh


Íocaíocht bhliantúil is ea an Deontas Cúraim Sosa a íoctar le cúramóirí lánaimseartha a thugann aire agus cúram lánaimseartha do dhaoine áirithe a bhfuil sé sin ag teastáil uathu. Déantar an íocaíocht beag beann ar acmhainn an chúramóra ach tá coinníollacha áirithe ag gabháil leis.

Liúntas Cúraim Teaghlaigh


Íocaíocht mhíosúil i leith linbh atá faoi mhíchumas trom is ea an íocaíocht seo. Ní mór don leanbh a bheith faoi 16 bliana d'aois agus cúram agus aird ag teastáil uaidh nó uaithi atá de bhreis go substaintiúil ar an méid cúraim agus airde a theastódh ó leanbh eile den aois chéanna.
Last modified:13/06/2018
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img