Íocaíochtaí a bhaineann le Leanaí


Print page

Sochar Linbh

Íocaíocht mhíosúil is ea Sochar Linbh le haghaidh gach páiste cáilithe i ngnáthchónaí leatsa agus atá  c(h)othabháil agat.

Glao 2017 ar Aighneachtaí faoin Íocaíocht Mholta do Theaghlach i bhFostaíocht

Tá an Roinn ar lorg aighneachtaí maidir le dearadh na hÍocaíochta nua Teaghlaigh if bhFostaíocht.

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh

Íocaíocht sheachtainiúil do theaghlaigh, agus teaghlaigh aon tuismitheora san áireamh, is ea an Forlionadh Ioncam Teaghlaigh, atá ag obair ach ar ioncam íseal. Ní ghearrtar cáin ioncaim air agus ná cuirtear san áireamh é agus tú á mheas le haghaidh Cárta Leighis.

Íocaíocht le haghaidh fir agus mná atá ag tógáil linbh gan tacaíocht ó pháirtí is ea an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

Máithreachais, Atharthachta agus Uchtála

Sochar Uchtála - Íocaíocht is ea Sochar Uchtála le haghaidh tuismitheoirí a uchtaíonn leanbh. D'fhadfá é a fháil más fostaí ná duine féinfhostaithe thú agus má shásaíonn tú coinníollacha áirithe ÁSPC ar do thaifead féin.

Sochar Máithreachais - Íocaíocht le haghaidh ban fostaithe agus féinfhostaithe atá ag iompar agus a shásaíonn coinníollacha áirithe ranníocaíochta ÁSPC ar a dtaifead árachais féin.

Sochar Atharthachta - Moltar sa Bhille um Shaoire agus Sochar Atharthachta 2016 go dtabharfar isteach Sochar nua Atharthachta mar aon le saoire reachtúil atharthachta a mhairfidh 2 sheachtain. Nuair a achtófar an reachtaíocht, ceadófar d’aithreacha nua tús a chur leis an bpacáiste comhcheangailte de shaoire atharthachta agus de shochar atharthachta tráth ar bith laistigh den chéad sé mhí i ndiaidh bhreith an linbh nó i ndiaidh uchtáil an linbh. Bainfidh na forálacha a mholtar le breitheanna agus le huchtálacha ar 1 Meán Fómhair 2016 nó i ndiaidh an dáta sin.

Íocaíocht Chaomhnóra

Íocaíocht an Chaomhnóra (Ranníocach) Féadfaidh Dílleacht ÍocaÍocht Chaomhnóra (Ranníocaíoch) a fháil bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC a dtuismitheora nó a leas-tuismitheora. Is é/í caomhnóir an dílleachta a fhaigheann an íocaíocht.

Íocaíocht an Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) Féadfaidh Dílleacht Íocaíocht Chaomhnóra (Neamhranníocaíoch) a fháil bunaithe ar thástáil acmhainne an dílleachta. Is é/í caomhnóir an dílleachta a fhaigheann an íocaíocht.

Liúntas ÉadaÍ agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua

Cabhraíonn an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (LECSN) leat íoc as costais a bhaineann le héide scoile agus coisbheart leanaí atá ag dul ar scoil.

Scéim na mBéilí Scoile

Féachann Clár na mBéilí Scoile le bia rialta cothaitheach a sholáthar do leanaí nach bhfuil ar a gcumas, ar chúiseanna easpa bia shláintiúil, lántairbhe a bhaint as an oideachas a chuirtear ar fáil dóibh.

Last modified:21/09/2016
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img