Óstálann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Seó Bóthair d'Fhostóirí i dTamhlacht: #WorkWithIntreo


Print page
 
Óstálann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Seó Bóthair d'Fhostóirí i dTamhlacht: #WorkWithIntreo
 
Dé Máirt, 27 Lúnasa 2019:
Tá sraith Seónna Bóthair d'fhostóirí á hóstáil ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí sna seachtainí atá romhainn. Reáchtáladh an chéad dá Sheó Bóthair i gCill Chainnigh agus Corcaigh agus bhí an ceann is déanaí ar siúl san Óstán Maldron i dTamhlacht.
Thug an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, TD, cuairt ar an Seó Bóthair in Óstán Clayton i dTamhlacht tráthnóna, áit ar bhuail sí le fostóirí áitiúla agus ionadaithe ó ghnólachtaí áitiúla i mBaile Átha Cliath Thiar agus Deisceart Chontae Bhaile Átha Cliath.
Is é aidhm na Seónna Bóthair tacaíochtaí agus dreasachtaí atá ar fáil d'fhostóirí ón Roinn a chur chun cinn agus fostóirí a spreagadh chun úsáid a bhaint as scéimeanna agus dreasachtaí, ach go háirithe iad siúd a thabharfaidh tacaíocht do chuardaitheoirí poist a bhfuil tacaíocht ag teastáil uathu chun dul isteach sa mhargadh fostaíochta.  Tacaíonn an cur chuige seo le Future Jobs Ireland, clár a sheol an Taoiseach níos luaithe i mbliana inar leagadh amach na huaillmhianta fadtéarmacha do thodhchaí ár ngeilleagair. 
Is cuid riachtanach dár ngeilleagar iad fostóirí agus an earnáil ghnó. Aithníonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí an ról atá acu agus tacaíonn sí leis an ról atá acu.  Neartóidh agus fásfaidh na Seónna Bóthair d'fhostóirí naisc le fostóirí áitiúla dá dtabharfar eolas maidir le scéimeanna cosúil le JobsPlus, an Scéim Fóirdheontas Tuarastail, an Scéim Fostaíochta don Aos Óg (YESS) agus na seirbhísí earcaíochta agus eile atá ar fáil ó sheirbhís Intreo na Roinne agus JobsIreland.ie.
Ag labhairt di ag an ócáid i dTamhlacht, luaigh an tAire Doherty an luach a bhaineann le caidreamh gníomhach an Rialtais le gnólachtaí agus fostóirí áitiúla ó thaobh a chinntiú go sainmhíníonn agus go mbeachtaíonn an Rialtas a fhreagairtí ar riachtanais ghnó. Ba é aidhm ócáid an tráthnóna seo i dTamhlacht ná a chinntiú go leanfaidh cur chuige gníomhachtaithe an Rialtais, mar a leagtar amach i straitéis Conairí chun Oibre na Roinne, d'aghaidh a thabhairt ar riachtanais fostóirí i dTamhlacht agus Deisceart Bhaile Átha Cliath agus deiseanna oibre a thabhairt do dhaoine a bhfuil an cumas agus an mian acu ról níos gníomhaí a ghlacadh sa mhargadh fostaíochta, cé nach n-aicmítear iad mar chuardaitheoirí poist dífhostaithe.
Labhair an tAire Doherty faoin riachtanas atá ann chun socrúcháin tionscail a chur ar fáil mar bhealach chun taithí oibre iomchuí nua a fháil:
"Tá ríméad orm go bhfuil an oiread sin fostóirí áitiúla ag glacadh páirt sna himeachtaí seo mar tá a gcuid rannpháirtíochta chomh luachmhar sin don obair a dhéanaimid chun deis a thabhairt do dhaoine filleadh ar an margadh fostaíochta. Is cúnamh ríthábhachtach í taithí oibre ó thaobh tacaíocht a thabhairt do dhaoine chun dul isteach sa mhargadh fostaíochta - cibé acu an daoine óga iad, daoine ag déanamh cúrsaí oiliúna nó printíseachtaí iad nó daoine atá ag filleadh ar an obair tar éis asláithreachta iad. Is cuid ríthábhachtach é socrúchán tionscail ó thaobh rochtain a fháil ar an margadh fostaíochta agus deis a thabhairt do chuardaitheoirí poist an taithí oibre phraiticiúil riachtanach sin a fháil."  
 
Nótaí d'Eagarthóirí
Sonraí maidir leis na Seónna Bóthair d'Fhostóirí a bheidh ar siúl sna seachtainí atá romhainn
 
Áit
Dáta agus Am
Cill Chainnigh
 
Óstán Kilkenny Ormonde, Sráid Urumhan, Cill Chainnigh
26 Lúnasa 2019
9.00 a.m. go dtí 11.30 a.m.
Corcaigh
 
Óstán Clayton, Cé an Lapaigh, Corcaigh
26 Lúnasa 2019
5.00 p.m. go dtí 7.30 p.m.
Tamhlacht
 
Óstán Maldron, Tamhlacht, Bealach Bhaile an Fhaoitigh, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24
27 Lúnasa 2019
5.00 p.m. go dtí 7.30 p.m.
Baile Bhlainséir
 
Óstán Carlton, Baile Bhlainséir, Bóthar an Teampaill, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15
2 Meán Fómhair 2019
9.00 a.m. go dtí 11.30 a.m.
Dún Dealgan
 
Óstán Ballymascanlon House, Bóthar Chairlinn R173, Dún Dealgan, Contae na Lú
2 Meán Fómhair 2019
5.00 p.m. go dtí 7.30 p.m.
Sligeach
 
Óstán Sligo Park, Bóthar an Phiarsaigh, Sligeach
3 Meán Fómhair 2019
5.00 p.m. go dtí 7.30 p.m.
Luimneach
 
Óstán South Court, Cathair Luimnigh
16 Meán Fómhair 2019
9.00 a.m. go dtí 11.30 a.m.
Gaillimh
 
Óstán Connacht, Bóthar Bhaile Áth Cliath, Gaillimh
16 Meán Fómhair 2019
5.00 p.m. go dtí 7.30 p.m.
 
Tá an t-imeacht saor in aisce seo ar fáil d'fhostóirí a chláraíonn roimh ré ar Eventbrite, faoi réir spáis. Is féidir clárú ar https://www.eventbrite.ie/d/ireland/employer-roadshow/, faoi réir spáis.
Sonraí Teagmhála
R:
press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie
Last modified:27/08/2019