Fáiltíonn an tAire Doherty Roimh Thorthaí Shuirbhé ar an Lucht Saothair do Cheathrú 2 2019


Print page

 

 
 
Fáiltíonn an tAire Doherty Roimh Thorthaí Shuirbhé ar an Lucht Saothair do Cheathrú 2 2019
 
 
 
Máirt, 27 Lúnasa, 2019
 
D’fháiltigh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., roimh thorthaí Shuirbhé ar an Lucht Saothair do Cheathrú 2 2019 a foilsíodh inniu, a léiríonn go bhfuil méadú de 45,000 tagtha ar fhostaíocht nó 2 faoin gcéad sa bhliain don dara ceathrú de 2019. 
 
D’fháiltigh an tAire Doherty roimh an laghdú i bhfostaíocht fhadtéarmach a laghdaigh faoi 8,100 thar an mbliain, ag tabhairt an t-iomlán le haghaidh fostaíocht fhadtéarmach go 40,800. Dúirt an tAire Doherty:
 
“Ag féachaint siar ar na 12 mí atá imithe tharainn, ag cur an chéad sé mhí den bhliain seo san áireamh, tá mé thar a bheith sásta a fheiscint gurb é 5.4% an ráta fostaíochta neamhchoigeartaithe, síos ó 6% sa tréimhse chéanna anuraidh, agus laghdú suntasach ón mbuaic de 15.9% i 2012. Tá áthas orm a thabhairt faoi dheara chomh maith gur ardaigh fostaíocht lánaimseartha faoi 39,400 agus bhí ardú de 5,700 ar fhostaíocht pháirtaimseartha thar an tréimhse chéanna seo.”
 
Tharraing an tAire aird ar shraith de Thaispeántais Taistil Fostóra atá á óstáil ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí faoi láthair i roinnt ionad ar fud na tíre. Cuireadh an chéad dá cheann acu siúd ar bun i gCill Chainnigh agus Corcaigh inné.
 
Threisigh an tAire Doherty:
 
“Tá fostóirí agus gnóanna mar dhlúthchuid dár n-eacnamaíocht agus tuigeann mo Roinn agus tacaíonn sí lena ról maidir le cuidiú le daoine áit a dhaingniú sa mhargadh fostaíochta. Tá na Taispeántais Taistil Fostóra seo mar chuid amháin dár cur chuige maidir le nascanna a láidriú agus a fhás le fostóirí áitiúla.”
 
Is éard an aidhm atá ag na Taispeántais Taistil Fostóra seo ná chun tacaíochtaí agus dreasachtaí atá ar fáil d’fhostóirí ón Roinn a chur chun cinn agus chun fostóirí a spreagadh le húsáid a bhaint as scéimeanna agus dreasachtaí agus, go háirithe iad siúd a chuideoidh le cuardaitheoirí poist a bhfuil gá acu le tacaíocht chun dul isteach sa mhargadh saothair – lena n-áirítear eolas ar scéimeanna ar nós JobsPlus, an Scéim Fóirdheontais Pá, an Scéim Tacaíochta Fostaíochta Óige (YESS) agus na seirbhísí earcaíochta agus tacaíochta eile le fáil ó Intreo agus JobsIreland.ie. Tacaíonn an cur chuige seo le Future Jobs Ireland, láinseáilte níos luaithe i mbliana ag an Taoiseach, a d’imlínigh na huaillmhianta níos fadtéarmaí le haghaidh todhchaí ár n-eacnamaíochta.
 
CRÍOCH
 
 
 
Sonraí Teagmhála
Rp
host: press.office@welfare.ie
Teil: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie
 
 
 
Last modified:27/08/2019