Rialacháin 2005 um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí (I.R. 279 de 2005)


Print page

Déanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí na rialacháin maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí a Athúsáid a chomhlíonadh agus molaimid an fhaisnéis a chuirimid amach a athúsáid. Tá na Rialacháin ar fáil ar http://www.psi.gov.ie

Ní féidir faisnéis agus doiciméid a fhaightear ón suíomh Gréasán seo a atáirge agus/nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais Údaráis Slándála Príobháidí is déanaí ar http://www.psi.gov.ie

Is leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce cóipcheart na faisnéise ar ár suíomh Gréasáin. Is féidir an fhaisnéis sin a athúsáid saor in aisce. Áirítear cóipeáil, cóipeanna a eisiúint chuig an bpobal, faisnéis a fhoilsiú, a chraoladh agus a aistriú go teangacha eile ar bhealaí chun faisnéis a athúsáid. Cumhdaítear freisin taighde agus staidéar neamh-thráchtála. Tagann athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas: Ní mór:

  • Aitheantas a thabhairt don fhoinse agus dár gcóipcheart i gcás a sholáthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile;
  • An fhaisnéis a atáirgeadh go beacht;
  • A chinntiú nach n-úsáidtear an fhaisnéis ar bhealach míthreorach;
  • A chinntiú nach n-úsáidtear an fhaisnéis go príomha ar chúiseanna fógraíochta nó chun táirge nó seirbhís ar leith a chur chun cinn;
  • A chinntiú nach n-úsáidtear an fhaisnéis chun críocha mídhleathacha, mímhórálta, calaoiseach nó mímhacánta, nó mar thaca leo

Ní bheidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí faoi dhliteanas maidir le haon chaillteanas nó aon dliteanas a bhaineann le faisnéis a athúsáid agus ní dheimhníonn an Roinn go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta nó gan earráid. Ní thugann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí údarás d’úsáideoir ar bith cearta eisiacha a bheith acu ar fhaisnéis na Roinne a athúsáid.

Chun na sonraí iomlána maidir leis an bhfaisnéis arna coinneáil ar an suíomh Gréasáin seo féach ár mapa suímh.

Chun teacht ar liosta den fhaisnéis arna coinneáil ag an Roinn, féach ar Treoir maidir le Feidhmeanna & Taifid na Roinne.

Chun sonraí an eolais maidir le Cosaint Sonraí sa Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a fháil, féach anseo

Last modified:23/11/2018
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img