Scéim Foilsiúcháin Saorála Faisnéise


Print page

Ceanglaítear le hAlt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar chomhlachtaí Saorála Faisnéise a oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar mhodh oscailte insroichte sa ghnáthshlí lasmuigh den tSaoráil Faisnéise, ag féachaint do phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta.

Fágann an Scéim Foilsiúcháin Saorála Faisnéise ceangal ar chomhlachtaí Saorála Faisnéise faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo.

Ag seo thíos tá Scéim Foilsiúcháin Saorála Faisnéise na Roinne Coimirce Sóisialaí. Tá nasc idir gach tábla agus faisnéis ábhartha ar láithreán gréasáin na Roinne.

Chun faisnéis a fháil ar an gcaoi a ndéantar iarraidh Saorála Faisnéise, cliceáil anseo, le do thoil.

Chun liosta de theagmhálacha Saorála Faisnéise a fháil, cliceáil anseo, le do thoil.

 
 
 
 
 
 


 
 
Last modified:22/01/2016