Rialú Calaoise


Print page

Clár Rialúcháin:

Tá straitéis fhadréimseach chuimsitheach i bhfeidhm ag an Roinn chun calaois agus mí-úsáid an chórais a choimeád a ísle is féidir. Dírímid ar an riosca calaoise a choimeád a ísle is féidir agus deireadh a chur le híocaíochtaí míchearta. I dtaca le seirbhísí a rialú agus a sholáthar, is é cuspóir na Roinne an méid ceart a íoc leis an duine ceart ag an am ceart.

Prionsabail Rialúcháin

Níl aon mhíréir idir rialú calaoise a bheith ann agus dea-sheirbhís a chur ar fáil don chustaiméir. Is eol don uile dhuine atá bainteach leis na scéimeanna éagsúla leasa shóisialaigh gur den riachtanas é rialuithe cuí a fheidhmiú ag gach céim den phróiseas.

Dlúthchuid d'oibríochtaí laethúla na Roinne is ea an próiseas rialúcháin.

Níor mhór dár gcustaiméirí a bheith ar an eolas faoi rialúcháin, ionas go mbeidh a fhios acu:

  • nach mór dóibh comharthaí aitheantas agus doiciméid a bheith acu;go bhféadfaí seiceáil bhreise a dhéanamh orthu ag céim ar bith dá n-éileamh; agus
  • nach mór dóibh aon athrú ar a gcúinsí a thuairisciú dá bhféadfadh baint a bheith aige lena n-éileamh.

Is iad seo a leanas na príomhphrionsabail:

  • Cosc: Gan ligean do chalaois leasa shóisialaigh tosú sa chóras leasa shóisialaigh. Córais agus nósanna imeachta a bheith i bhfeidhm a choiscfidh agus íoslaghdóidh an riosca maidir le híocaíochtaí míchearta agus calaois.
  • Brath: I gcás ina mbraitear calaois leasa shóisialaigh acmhainní na Roinne a fhorbairt le gur féidir an chalaois sin a shainaithint agus a stopadh a luaithe is féidir. A chinntiú go mbíonn an pobal ar an eolas mar gheall ar na rioscaí agus na hiarmhairtí a bhaineann le calaois a dhéanamh ar an gcóras agus go ndéileáltar go cinntitheach le cásanna calaoise agus mí-úsáide nuair a bhraitear iad.
  • Díspreagadh: I gcás ina mbraitear calaois leasa shóisialaigh gearrfar smachtbhannaí orthu siúd atá freagrach. Lena chois sin, féachann an plean seo le cearta agus freagrachtaí custaiméirí a athneartú, chomh maith le muinín an phobail i sláine an chórais leasa shóisialaigh a fheabhsú.
  • Aisghabháil & Bainistíocht Fiachais: I gcás ina ndéantar calaois leasa shóisialaigh, is den riachtanas é aon ró-íocaíocht a aisghabháil ina iomláine a luaithe is féidir.
  • Tomhas na dTorthaí: Cuirfear córas i bhfeidhm trína ndéanfar gníomhaíocht maidir le rialú calaoise a mhaoirsiú agus a thomhas. Ar áireamh sa chóras sin beidh athbhreithniú agus feabhsú a dhéanamh ar nósanna imeachta de réir mar is gá.
Last modified:23/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img