Socruithe Íocaíochta na Nollag 2017


Print page

Beidh oifigí na Roinne dúnta Dé Luain an 25 Nollaig, Dé Máirt an 26 Nollaig 2017 agus Dé Luain an 1 Eanáir 2018.

Ríomhaistriú Faisnéise a bhailítear ón bPost

Beidh Oifigí an Phoist dúnta Dé Luain an 25 Nollaig, Dé Máirt an 26 Nollaig agus Dé Céadaoin an 27 Nollaig 2017 agus Dé Luain an 1 Eanáir 2018.

Íocaíochtai Seachtainiúla

Na custaiméirí go léir a fhaigheann íocaíocht(aí) gach seachtain, gheobhaidh siad a ngnáthíocaíocht(aí) agus réamhíocaíocht i rith na seachtaine dar tús Dé Luain an 18 Nollaig 2017. Is éard a bheidh sa réamhíocaíocht ná an íocaíocht (na híocaíochtaí) a dhlifear sa tseachtain dar tús Dé Luain an 25 Nollaig 2017. Beidh na híocaíochtaí le fáil ar do ghnáthlá bailiúcháin.

Ní bheidh íocaíochtaí seachtainiúla rialta ar bith i rith na seachtaine dar tús Dé Luain an 25 Nollaig 2017.

Beidh íocaíochtaí a dhlifear Dé Luain an 1 Eanáir 2018 ar fáil lena mbailiú ón Aoine an 29 Nollaig 2017.

Athchromfar ar na gnáthdhátaí íocaíochta ón Máirt an 2 Eanáir 2018.

Forlíontaí den Liúntas Forlíontach Leasa a íoctar gach Mí Féilire

Féadfar Forlíontaí den Liúntas Forlíontach Leasa, a íoctar gach Mí Féilire agus a dhlifear a bhailiú ón Luan an 25 Nollaig 2017, a bhailiú mar seo a leanas:

Dátaí Dlite Dé Luain an 25 Nollaig, Dé Máirt an 26 Nollaig, Dé Céadaoin an 27 Nollaig
Ar fáil ó:   Dé hAoine an 22 Nollaig
   
Dátaí Dlite:  Déardaoin an 28 Nollaig
Ar fáil ó: Déardaoin an 28 Nollaig
   
Dátaí Dlite: Dé hAoine an 29 Nollaig
Ar fáil ó: Dé hAoine an 29 Nollaig

Is cóir íocaíochtaí na bhForlíontaí den Liúntas Forlíontach Leasa, a íoctar gach Mí Féilire, don Aoine an 22 Nollaig agus don Déardaoin an 28 Nollaig a bhailiú ó oifig an phoist roimh am scoir Dé Máirt an 2 Eanáir 2018.

Is cóir íocaíochtaí na bhForlíontaí den Liúntas Forlíontach Leasa, a íoctar gach Mí Féilire, don Aoine an 29 Nollaig a bhailiú ó oifig an phoist roimh am scoir Dé Máirt an 9 Eanáir 2018.

Íocaíocht go díreach le cuntas in institiúid airgeadais – (Ríomhaistriú Airgid).

Beidh na bainc dúnta Dé Luain an 25 Nollaig, Dé Máirt an 26 Nollaig agus Dé Céadaoin an 27 Nollaig 2017 agus Dé Luain an 1 Eanáir 2018.

Íocaíochtaí Seachtainiúla

Na custaiméirí a fhaigheann íocaíocht(aí) gach seachtain, gheobhaidh siad a ngnáthíocaíocht(aí) agus réamhíocaíocht i rith na seachtaine dar tús Dé Luain an 18 Nollaig 2017. Is éard a bheidh sa réamhíocaíocht ná an íocaíocht (na híocaíochtaí) a dhlifear sa tseachtain dar tús Dé Luain an 25 Nollaig 2017. Féach anseo thíos ó thaobh na socruithe íocaíochta i gcomhair na Saoire Máithreachais, i gcomhair na Saoire Atharthachta, i gcomhair na Saoire Sláinte agus Sábháilteachta agus i gcomhair na nÍocaíochtaí Ócáideacha Cuardaitheora Poist.

Déanfar íocaíochtaí a dhlifear Dé Luain an 1 Eanáir 2018 a chur chun sochair do chuntais Dé hAoine an 29 Nollaig 2017.

Athchromfar ar na gnáthdhátaí íocaíochta ón Máirt 2 Eanáir 2018.

Saoire Mháithreachais, Saoire Atharthachta agus Saoire Sláinte agus Sábháilteachta

Ní eisítear íocaíochtaí seachtaine dúbailte i leith na scéimeanna seo.

Déanfar íocaíochtaí a dhlifear Dé Luain an 18 Nollaig 2017 a chur chun sochair do chuntais Dé Luain an 18 Nollaig 2017.

Déanfar íocaíochtaí a dhlifear Dé Luain an 25 Nollaig 2017 a chur chun sochair do chuntais Dé hAoine an 22 Nollaig 2017.

Déanfar íocaíochtaí a dhlifear Dé Luain an 1 Eanáir 2018 a chur chun sochair do chuntais Dé hAoine an 29 Nollaig 2017.

Athchromfar ar na gnáthdhátaí íocaíochta ón Luan 8 Eanáir 2018.

Íocaíochtaí Ócáideacha Cuardaitheora Poist (Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist

Is mar seo a leanas a dhéanfar íocaíochtaí le custaiméirí a éilíonn Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist ar bhonn ócáideach:

Déanfar íocaíochtaí a dhlifear Dé Máirt an 19 Nollaig a chur chun sochair do chuntais Dé Luain an 18 Nollaig

Déanfar íocaíochtaí a dhlifear Dé Máirt an 26 Nollaig 2017 agus Dé Máirt an 2 Eanáir 2018 a chur chun sochair do chuntais Dé hAoine an 22 Nollaig 2017

Athchromfar ar na gnáthdhátaí íocaíochta ón Máirt an 9 Eanáir 2018

Forlíontaí den Liúntas Forlíontach Leasa a íoctar gach Mí Féilire

Déanfar Forlíontaí den Liúntas Forlíontach Leasa, a íoctar gach Mí Féilire agus a dhlifear a íoc ón Luan an 25 Nollaig 2017, a chur chun sochair do chuntais mar seo a leanas:

Dáta Dlite: Curtha Chun Sochair:
Dé Luain an 25 Nollaig Dé hAoine an 22 Nollaig
Dé Máirt an 26 Nollaig Dé hAoine an 22 Nollaig
Dé Céadaoin an 27 Nollaig Dé hAoine an 22 Nollaig
Déardaoin an 28 Nollaig Déardaoin an 28 Nollaig
Dé hAoine an 29 Nollaig Dé hAoine an 29 Nollaig

Íocaíochtaí Coigríche um Ríomhaistriú Airgid

Déanfar íocaíochtaí coigríche a dhlifear i rith na seachtaine dar tús an 18 Nollaig 2017 a íoc i rith na seachtaine dar tús an 11 Nollaig 2017.

Last modified:01/10/2017